Vakantiewoning De Wielen

Voorwaarden & Huisregels

Huurperioden

Het vakantiehuis kan alleen per week worden gehuurd. Aankomst Vrijdag vanaf 16.00 uur en vertrek Vrijdag voor 11.00 uur.

Reservering en betaling

Met de reservering verklaart de huurder de Voorwaarden en huisregels gelezen te hebben en met het gestelde daarin akkoord te gaan. Daarna ontvangt de huurder de bevestiging met factuur (per email of/en per post).

Betalingsconditie

50 % van het factuurbedrag bij reservering, binnen 8 dagen na factuurdatum
50% van het factuurbedrag uiterlijk veertien dagen voor de ingangsdatum van de huur.

Ingeval van niet tijdige betaling is verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren. Bij annulering wordt de reeds in rekening gebrachte en door huurder betaalde waarborgsom aan huurder gerestitueerd.

Waarborgsom

Aan de huurder wordt voor het vakantiehuis bij schriftelijke bevestiging een borgsom in rekening gebracht. Deze borgsom zal binnen veertien dagen na vertrek via bank- of girorekening worden terugbetaald, onder eventuele verrekening van door de verhuurder te vergoeden schade.

Bij annulering wordt de reeds in rekening gebrachte en door huurder betaalde waarborgsom aan huurder terugbetaald.

Annulering

U dient zelf voor een goede annuleringsverzekering te zorgen.

Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder tijdens het verblijf in het vakantiehuis lijdt, bijvoorbeeld als gevolg van diefstal, inbraak of verwonding, als gevolg van niet-functioneren van technische apparaten, het uitvallen van voorzieningen of anderszins. De huurder is aansprakelijk voor verlies van sleutels of alle schade die tijdens het verblijf in het vakantiehuis door hemzelf of derden wordt toegebracht aan het huis zelf, de inventaris en/of de tuin, behoudens indien en voor zover de huurder aannemelijk maakt dat de schade het gevolg is van normale slijtage. Er kan altijd iets misgaan. Daarom meldt Uw eventuele schade direct zodat deze kan worden verholpen. Schade wordt geacht tijdens verblijf van de huurder te zijn ontstaan indien deze bij vertrek of binnen 24 uur na het vertrek van de huurder wordt geconstateerd en door de huurder niet bij aankomst of binnen 24 uur na aankomst is gemeld.

Aankomst en vertrek

De huurder ontvangt bij aankomst 2 sleutels van het vakantiehuis. Deze bevinden zich in sleutelsafe. De code die nodig is om de sleutelsafe te openen wordt tevoren, na ontvangst van de huurpenningen aan huurder worden medegedeeld. Bij vertrek dienen de sleutels wederom in de sleutelsafe, afgesloten, achtergelaten te worden.

Aantal personen

Het vakantiehuis mag niet door meer personen bezet worden dan vooraf is aangegeven. Het maximum aantal personen is zes.

Parkeren

Direct bij het vakantiehuis is een parkeerplaats voor 1 auto. Verdere auto’s kunnen in de berm worden geparkeerd.

Schoonmaak

Schoonmaakkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen. Deze worden vooraf aan huurder in rekening gebracht. Bij vertrek dienen alle etenswaren uit het huis zijn verwijderd, de ijskast, de kookplaat en de magnetron schoon zijn, mag geen vuile vaat achterblijven, moet het beddengoed handzaam zijn opgevouwen en moet afval zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde container. Indien niet aan een of meer van deze voorwaarden wordt voldaan zal maximaal € 75,- worden ingehouden op de te restitueren waarborgsom.

Energie en water

Bij gebruik van elektrische auto of boot dient u dit vooraf te melden.
Hier zijn extra kosten aan verbonden.
Kosten voor “normale” elektriciteit en water zijn in de huurprijs inbegrepen.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting bedraagt een door de gemeente vastgesteld bedrag per persoon per overnachting. De toeristenbelasting wordt door de verhuurder aan huurder vooraf in rekening gebracht. Verhuurder draagt zorg voor afdracht aan de Gemeente Steenwijkerland. De toeristenbelasting  is vastgesteld op €1,10 per persoon per dag.

Linnenpakket

Het verplicht af te nemen linnenpakket bestaat uit een dekbedovertrek, hoeslaken en hoofdkussensloop. De kosten hiervoor bedragen €7,50 per persoon.

Huisdieren

De aanwezigheid van huisdieren in het vakantiehuis kan helaas niet worden toegestaan. Bij constatering zal de waarborgsom niet worden gerestitueerd.

Roken en open vuur

Roken, open vuur en barbecue in het vakantiehuis en onder de veranda is niet toegestaan. In de tuin wél. Met name omdat het een riet gedekt huis is moet hiermee extra rekening gehouden worden. Bij constatering zal de waarborgsom niet worden gerestitueerd.

Toegang

Verhuurder of werklieden heeft/hebben recht van toegang tot het vakantiehuis teneinde toe te zien op correcte naleving van de huurovereenkomst en/of om eventuele reparaties te kunnen uitvoeren.

Stiltegebied

U verblijft hier in een beschermd natuurgebied. Om deze reden dient u rekening te houden met lawaai en overlast. Denkt u aan de plaatselijke flora en fauna.

Toepasselijk recht

Op de huurovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.